Avslører utviklingen av MS

Som de første i verden har leger ved Haukeland sykehus funnet genetiske markører som kan si noe om utviklingen av multippel sklerose (MS).