Åtvarar mot maktflytting i Sogn og Fjordane

Fylkesmann Oddvar Flæte åtvarar kommunalminister Erna Solberg mot dei omveltingar i styringa av Sogn og Fjordane som fylkeskommunen har søkt departementet om.