- Lovbrudd å kutte hjemmehjelpen

Bydelene bryter loven dersom de uten videre kutter i hjemmehjelpen fordi det skal spares penger, fastslår eldreombud Else-Kristin Foss Vikenes.