En Røkke i Bergen

Kjøpet av Mjellem & Karlsen er muligens et genialt røverkjøp med minimal risiko. Den krevde bare en dose brutalitet og frekkhet. En Røkke fra Bergen.