Dommar held fram

Stord (bt.no): Nils Jonas Sætre får halde fram som meddommar i Sleipner-saka. Han er ikkje inhabil, slår retten fast.