Hansa-rettssaker i august

Gulating lagmannsrett har berammet ankebehandlingen av de såkalte «Hansa-sakene» til 25. august. Det er satt av fem uker til arbeidsrettssakene.