Refser treg akutthjelp

Byombudet i Bergen kommune refser sosialkontorer som ikke utbetaler akutt sosialhjelp i tide. Ombudet mottar jevnlig klager på lang saksbehandling.