Vaksne kasta seg inn i ungdomsslagsmål

Fleire vaksne tok del i slagsmålet utanfor aktivitetshuset Skrivarløa i Førde fredag.