Gategjengen - ikke bare negativ

Mange ungdommer trenger gjengen. Der opplever de trygghet, omsorg og identitet og får det helt nødvendige nettverket som de mangler i hjemmet.