Valdtektsmann må i fengsel

Høgsterett har forkasta anken frå den 36-årige yrkessjåføren frå Stord som er dømt til fem års fengsel for fleire valdtekter av tre unge kvinner.