Grunn til bekymring

Tempoet i antall industribedrifter som nå forsvinner, gir grunn til bekymring, mener arbeidsminister Victor Norman.