Høyt PCB-innhold i torsk ved Tyssedal

Det er målt svært høye verdier av polyklorerte bifenyler (PCB) i torsk fanget ved Tyssedal i Sørfjorden i Hordaland. PCB-forurensningen stammer sannsynligvis fra rehabilitering av kraftstasjonen i Tyssedal.