Drapsdommen endelig

Drapsdømte Truls Guttormsen nådde ikke frem med sin anke til Høyesterett. Dermed er dommen endelig.