Slett ikkje bom stopp på Askøybrua

Stortinget vil truleg pålegge Askøybrua å utvide bompengeperioden for å finansiere ein eventuell utbygging av seilingsleid til Bergen.