Ungjenter stjeler mest

100-150 ungdommer er i år blitt utestengt fra kjøpesentre i Bergen etter naskerier. Og ungjentene er i flertall.