Rv 7 blir likevel ikke stengt

Store villreinflokker beiter for tiden bare noen kilometer fra Rv 7 på Hardangervidda. Det fører likevel ikke til at veien blir stengt. Juletrafikken skal gå som normalt.