Rømmer frå asylmottak

Fire asylsøkjarar har dei siste vekene stukke av frå flyktningmottaket på Vesterland i Sogndal.