Omkamp Flesland-Sola

Flesland vil etter alt å dømme tape kampen om å bli regionsenter for all luftfart på Vestlandet og Sørlandet.