Oppdager ikke mishandlede barn

Mangel på kunnskap gjør at helsepersonell ikke oppdager barn som blir mishandlet. Antakelig blir bare ti prosent av tilfellene rapportert.