Måken Martin er en gris

Nei da, tittelen skyldes ikke akutt zoologisk forvirring. Den er en advarsel til eventuelle godhjertede fosterforeldre.