Ønsker strengere isolering av sykehuspasienter

Statens helsetilsyn vil skjerpe kampen mot smittespredning av antibiotika-resistente bakterier.