Mystisk POCB-kjelde funnen

Den mystiske PCB-kjelda i Tyssedal er etter alt å døma funnen. Hardingane er letta over at det dreier seg om eit eingongsutslepp. Fjorden er i betring.