Redder ombudene ut året

Et flertall i bystyret kommer etter alt å dømme til å redde de tre ombudene i Bergen, byombudet, eldreombudet og barneombudet, i det minste ut året.