Bestemmer selv

Barn og unge i Porsgrunn har i ti år hatt politisk makt over eget nærmiljø.