Lett match for overgripere

Personer med urent rulleblad og tvilsomme motiver har lett match hvis de vil bli støttekontakter via sosialtjenesten.