Gjennombrudd for bybanen

Veiinvesteringer skal likebehandles med bybaneinvesteringer. Det kan bety at kommunen slipper en tyngende egenandel på bybanen.