Byfjorden full av miljøgifter

Byfjorden i Bergen er sterkt forurenset av de to kreftfremkallende miljøgiftene PCB og PAH og av kvikksølv.