Mindre stryk med nytt prosjekt

Mens kun 49,5 prosent av de oppmeldte besto den tradisjonelle ex.phil-eksamenen ved Universitetet i Bergen, fikk 91,4 prosent ståkarakter i et parallelt prøveprosjekt.