Maritime mekkere i Sandviken

– Konemor vet nok kor eg skal når eg «bare går ut en tur». Eg må liksom ned her og pusse på disse skattene fra havet så ofte eg kan.