Ragnhild Hedemann trekker seg

SVs fremste bypolitiker gir seg etter to perioder som heltidspolitiker.