Styr og stell

Fredag var det mange i Arbeidarpartiet - det som er att av det - som skalv av spenning: Ville Jens Stoltenberg seia ja til å bli leiar av Det norske Arbeidarparti? Det vart ja!