Erklært uegnet som psykolog

Psykolog Rune Amundsen i Florø førte pasientene sine tilbake til tidligere liv. Nå er han fratatt autorisasjonen som psykolog.

Åsmund Egeland

— Jeg opplevde å bli brent på bålet som heks i Frankrike i middelalderen, og jeg opplevde å leve som tjenestejente på Vestlandskysten i forrige århundre. Selvsagt var dette bare oppspinn og vrøvl. I dag er jeg glad for at Rune Amundsen har mistet autorisasjonen som psykolog. I stedet for å få hjelp, ble jeg nedbrutt, sier Liv Norunn Ulriksen (46) til Bergens Tidende.

«Kvinne var SS-offiser»

Hun fikk behandlingen hos Rune Amundsen i årene 1988 til 1990. I dag angrer hun bittert på det valget.

— Jeg hadde god jobb og god utdanning som lærer. Men jeg var deprimert og trengte hjelp. Hadde jeg gått til en annen psykolog hadde livet mitt vært annerledes i dag, sier Liv Norunn Ulriksen.

Opprinnelig kommer hun fra Batalden utenfor Florø. Nå er hun bosatt i Bergen, der hun tjener til livets opphold som uføretrygdet.

Ulriksen er en av fire kvinner som høsten 1999 klaget på behandlingen de fikk av Florø-psykologen. En av de andre, en 56 år gammel kvinne fra Florø, var pasient hos Rune Amundsen i årene 1994 til 1999. I løpet av de årene fikk hun vite at hun hadde levd et liv som SS-offiseren «Hans» i Tyskland, der hun hadde vært med på å torturere, gasse og drepe jøder.

Massiv kritikk

Statens Helsetilsyn har nå slått kraftig og nådeløst ned på de metoder som Rune Amundsen har brukt overfor sterkt nedbrutte og psykisk syke mennesker.

— Kritikken fra Helsetilsynet er massiv. Rune Amundsen kan ikke lenger drive som psykolog, og han får ikke lenger refusjon fra trygden for de pasienter han behandler, sier advokat Ivar Blikra, som representerer tre av kvinnene.

I et brev som Statens Helsetilsyn sendte ut denne uken står følgende:

«Psykolog Rune Amundsen sin autorisasjon som psykolog tilbaketrekkes fra dags dato i medhold av helsepersonellovens paragraf 57. Helsetilsynet har vurdert Amundsen som uegnet til å utføre yrket som psykolog forsvarlig. Dette er vurdert på bakgrunn av behandlingen gitt til fire pasienter.»

Stod frem anonymt

I november 1999 stod Liv Norunn Ulriksen anonymt frem i Bergens Tidende og fortalte om behandlingen hun fikk av Rune Amundsen. Hun fortalte også om sitt «tidligere liv» som heks. Etter artikkelen fikk hun henvendelser fra flere kvinner som hadde liknende erfaringer. Fire av dem klagde saken inn for Fylkeslegen i Sogn og Fjordane. I dag, tre og et halvt år etter, er konklusjonen fra Statens Helsetilsyn kommet.

Advokat Ivar Blikra mener det var på tide.

— Det har vært en svært lang og omstendelig prosess. Men det viktigste nå er at kvinne er blitt trodd, sier Blikra.

Reise til tidligere liv

Metoden psykologen brukte kalles regresjonsterapi. Den innebærer i hovedsak at pasientene reiser tilbake i tiden og opplever at de har levd tidligere, enten som mennesker eller dyr.

Helsetilsynet, som har hatt hjelp av to sakkyndige i arbeidet med saken, mener at det verken finnes god erfaring eller evaluering som støtter effekten av denne typen behandling av psykiske lidelser. Ifølge Helsetilsynet strider metodene klart mot det som er anerkjent og godtatt gjennom opplæring og autorisasjon som psykolog og spesialist i klinisk psykologi.

Ifølge Helsetilsynet fikk kvinnen som skulle ha vært SS-offiser under krigen sterk angst og skyldfølelse etter å ha blitt ført tilbake til sitt «tidligere liv».

Ble verre

— Helsetilsynet finner det dokumentert at kvinnens psykiske tilstand ble merkbart forverret, heter det brevet.

Rune Amundsen begynte dessuten ifølge Helsetilsynet å behandle kvinnen uten å stille diagnose. Han blir også beskyldt for å blande roller. Ifølge Helsetilsynet brukte han konen som støttekontakt for en kvinne. Denne kvinnen skal også ha utført gratisarbeid for psykologen.

Liv Norunn Ulriksen vil nå gå til erstatningssøksmål mot psykolog Rune Amundsen.

— Jeg gjør det fordi jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte. Jeg fikk tvert imot feil hjelp. Film er best på kino, ikke hos Rune Amundsen, sier hun lakonisk.

VIL KREVE ERSTATNING: - Det er herlig å bli trodd, og ikke kun bli sett på som et hysterisk kvinnfolk, sier Liv Norunn Ulriksen. Statens Helsetilsyn fratok denne uken psykolog Rune Amundsen retten til å drive som psykolog. Nå vil Liv Norunn Ulriksen kreve økonomisk erstatning. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN