• <b>NYTT UTSYN:</b> Denne gang har tegneren landet et sted like over Nye Sandviksvei og betrakter utsikten over det nye Slaktehusanlegget.<br/> TEGNING: SCANDIACONSULT

Slaktehustomten fra ny vinkel

Slik blir nybyggene på Slaktehustomten sett fra Nye Sandviksvei.