- Dette er prisen

Administerande direktør Anders Hybertsen tilbakeviser at Algaard tar overpris for å reparere el-bilar, sjølv om ein annan verkstad påstår at dei kan rette feilen for ein brøkdel av dei 42.000 kronene Algaard krev.