Høyre svelger eiendomsskatten

Alle boliger og næringseiendommer skal retakseres og så å si hele Bergen innlemmes i eiendomsskatten. Høyre bøyde i går nakken og gikk inn for nye år med eiendomsskatt.