• SKUFFET: Audun Lysbakken (SV) er skuffet over at Bergen ennå ikke har etablert voldshjelptilbudet ATV, som mange andre norske byer har. FOTO: VEGAR VALDE

Etterlyser voldshjelp

Audun Lysbakken er skuffet over at Bergen ennå ikke etablert tilbudet Alternativ til Vold, som finnes mange andre steder i landet.