- Han beskriver en tøff og personlig kamp mot et system som ikke ville lytte

Bistandsadvokat Stig Nilsen har en sentral rolle i Robin Schaefers bok om Monika-saken.

Publisert:

AVGJØRENDE: Stig Nilsen mener Robin Schaefers innsats har vært helt avgjørende for Monika-saken. Foto: Rune Sævig

Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat var den som til syvende og sist begjærte Monika-saken gjenåpnet i mai 2014. Men i månedene før jobbet han tett med politimannen Robin Schaefer.

— Jeg skjønner at det har vært viktig for ham å skrive denne boken, og dermed få frem hvordan året har vært for ham. Jeg syns det er en god bok. Han beskriver en tøff og personlig kamp mot et system som ikke ville lytte, sier Nilsen, som har lest varslerens bok.

Møttes i skjul

I et BT-intervju 25. oktober i fjor, fortalte bistandsadvokaten om den skjulte kontakten mellom ham og Robin Schaefer i månedene før saken ble gjenåpnet.

De to hadde tett kontakt vinteren og våren 2014. Schaefer skriver i boken hvordan han så seg nødt til å informere bistandsadvokaten om det han hadde funnet. Han opplevde at ingen av sjefene ville lytte til hans innsigelser.

Schaefer omtaler kontakten med Nilsen som et dobbeltspill, og skriver at han var redd for at sjefene ville finne ut at han hadde kontaktet bistandsadvokaten.

De møttes nærmest i skjul flere ganger - ofte holdt de kontakten via telefoner fra tilfeldige kontor på politihuset.

«Vi utviste stor forsiktighet og sørget for ikke å bli sett sammen eller gjøre noe som kunne fremstå som uheldig i ettertid.», skriver varsleren i boken.

— For min del var det aldri tale om noe dobbeltspill. Jeg ønsket å få frem relevant og nødvendig dokumentasjon for å få saken gjenåpnet. Der var Schaefers innsats avgjørende, sier Nilsen.

Før han legger til:

— Jeg forstår at han opplevde sin rolle som svært vanskelig. Jeg merket på ham at han syntes prosessen var utfordrende. Vi brukte noe tid på å snakke om hvordan saken påvirket ham, sier bistandsadvokaten.

- Schaefer var avgjørende

«Vi var avhengige av hverandre. Han fikk nå en alliert på innsiden av politiet som hadde det samme målet som ham (...) og en mulighet til å rette opp i det som ikke var gjort tidligere»

- Schaefer skriver mye hvordan dere kommuniserte før saken ble gjenåpnet. Hvordan opplevde du selv denne kontakten?

— Han var den eneste fra politiet som støttet min klients syn på saken. Kristina hadde hele veien følt at ingen i politiet ville ta henne alvorlig. Det er heller ingen tvil om at hans bidrag har vært avgjørende for å komme dit saken står i dag.

Ønsker flere svar

Morens eks-samboer (32) har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen 20. oktober i fjor. Han har hele tiden nektet for å ha drept Monika Sviglinskaja. Før helgen ble han fengslet i åtte nye uker.

Samtidig kom granskingsrapporten som tegnet et særdeles negativt bilde av måten politiet håndterte etterforskningen på i 2011 og 2012.

Stig Nilsen ønsker ikke lenger å snakke så mye alle de feilene politiet gjorde.

— For oss handler saken om at Kristina Sviglinskajas åtte år gamle datter sannsynligvis ble drept, og at hun ønsker å få svar på hva som skjedde med datteren.

Publisert: