• Sykehusene i Odda, på Voss og Stord står i fare for å miste akuttberedskapen, advarer stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). - Vi er bekymret for lokalsykehuset vårt, sier ordføreren i Odda.

Igjen ruller debatten om lokalsykehusenes fremtid. Denne gang utløst av helseminister Bent Høies (H) sykehustale. I talen varsler helseministeren at noe må skje med sykehus som betjener færre enn 60.000-80.000 mennesker. Svaret på hva kommer i Høies nasjonale sykehusplan som legges frem til høsten.

Voss, Stord og Odda er alle under grensen Høie setter for et fullverdig sykehus.

Fjerner kirurgene

Høie signaliserer at han ikke vil nedlegge sykehus, men at mindre sykehus i fremtiden ikke kan ha kirurger på vakt døgnet rundt, kun indremedisinere og spesialister i anestesi. I dag er det fem mindre sykehus som har en slik løsning, deriblant Nordfjord sjukehus.

Kjersti Toppe er sterkt uenig i at dette er en god løsning for lokalsykehusene.

— Tar vi kirurgene ut av akuttmottakene, står indremedisinerne igjen alene. Da snevrer vi fagmiljøet og tar bort viktig spisskompetanse, sier hun.

Toppe påpeker at lokalsykehusene da ikke lenger kan tilby fullverdig turnustjeneste.

— Allerede nå har vi for få turnusplasser. Hvis alle kirurger heretter skal få sin utdannelse ved et stort sentralisert sykehus, vil det også gjøre noe med kunnskapen til nye leger, sier hun.

Folkemøte i Odda

John Opdal (H), ordfører i Odda, er partifelle med Høie, men deler Toppes bekymring.

Odda sjukehus har opplevd en gradvis nedtrapping de siste årene. Fødetilbudet er nedlagt, sengetallet kuttet og i psykiatrien er sengeposten redusert fra syv til fem dagers åpningstid.

Tidlig i februar blir det nytt folkemøte i Odda om lokalsykehusets fremtid. Ordføreren er rede til å ta kampen, igjen.

— Vi vil ta ny kontakt med Høie og argumentere for at noe må gjøres for å sikre Odda sykehus i fremtiden, sier Opdal og legger til.

— Overfor Helse Fonna har vi foreslått at Odda får lov å spesialisere seg på en type planlagte operasjoner, på samme måte som sykehuset på Voss tar fedmeoperasjoner. Så langt har vi snakket for døve ører.

- Skeptisk

Vossa-ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap) liker dårlig at Høie har tallfestet en nedre grense for levedyktige sykehus.

— Jeg er skeptisk til en slik skjematisk tilnærming. Folketallet er en ting, noe annet er hvor mange som oppholder seg i området. I Voss er det 3000 hytter og mange tilreisende både sommer og vinter. Det må også med i vurderingen, sier Ringkjøb.

Ordføreren påpeker at Voss dessuten spiller en viktig rolle i å avlaste Haukeland universitetssykehus. Begge ligger under Helse Bergen.

- Følger tett

På Stord er ordfører Liv Kari Eskeland (H) ikke særlig uroet.

— Vi har registrert hva Høie sa og vil følge diskusjonen om sykehusstrukturen tett. Når sykehusmeldingen kommer til høsten, skal vi være tett på ballen.

— Er du enig med Høie i at 60.000 er nedre grense for et fullverdig sykehus?

— Et sykehus må ha et visst omland og tilfang av folk for å ha et faglig forsvarlig nivå. Vi ser at Stord ligger i grenselandet, men jeg er er trygg på at vi skal klare å plassere sykehuset på riktig side av streken, sier Eskeland.