Vegvesenet med storkontroll: - Ekstremt mange uten forsikring

Kontrollerte 1200 biler på Voss.