Fritidsfiske som skolefag

Vi bør tenke nytt for å øke kunnskapsnivået, både hos de som alt fisker og kommende fritidsfiskere.