• AKADEMISK KVARTER: - Norske akademikarløner er for låg for å tilfredsstille dei flinkaste, meiner Therese Kobbeltvedt og Ragnar Lofstedt. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Skjønar godt at dei jobbar på si