Den aldrende røykeren slet med tung pust og hadde nedsatt allmenntilstand. Fastlegen skrev ut hostedempende medisin og antibiotika og sykmeldte pasienten, selv om en enkel blodprøve ikke indikerte at det var snakk om lungebetennelse. Først da pasienten døde, ble det oppdaget at plagene skyldtes lungekreft med spredning.

Saken ble klaget til Statens helsetilsyn som nå har konkludert med å gi fastlegen med praksis i Bergen en advarsel. Legen får refs både for uforsvarlig pasientbehandling og mangelfull føring av pasientjournal.

«Pasientens symptomer tilsa at du skulle ha sikret at pasienten fikk adekvat utredning i form av henvisning til røntgenundersøkelse», skriver Helsetilsynet i sin avgjørelse.

Kortpustet og sliten

Denne saken startet med et besøk på legevakten. Pasienten var kortpustet, forkjølet og kjente seg tett i lungene. Legevakten konkluderte med lungebetennelse, skrev ut antibiotika og sendte melding om dette til fastlegen.

Pasienten kom deretter flere ganger til fastlegen med de samme symptomene. Vedkommende kjente seg sliten.

Måling av CRP, en blodprøve som skal vise om det er bakterieinfeksjon i kroppen, viste under fem. Ved lungeinfeksjon vil CRP-en vanligvis være over 60.

Fastlegen skrev likevel ut ny antibiotikakur, men sendte altså ikke pasienten til røntgen eller sørget for videre utredning. Det ville sannsynligvis avslørt kreften, skriver Helsetilsynet.

Fikk psykiatrisk diagnose

I journalen ga fastlegen pasienten en psykiatrisk diagnose, uten å begrunne dette nærmere. Helsetilsynet mener journalen generelt er for knapp og stikkordpreget.

Pasienten ble så en kveld innlagt på Haraldsplass med magesmerter og mistanke om lungebetennelse. Det ble påvist blodforgiftning og situasjonen var kritisk.

Pasienten døde på sykehuset. Obduksjon avdekket at den mistenkte lungebetennelsen var lungekreft med spredning.

I Helsetilsynets vurdering av fastlegens behandling heter det:

«En viktig oppgave som fastlege er alltid å ha oppmerksomheten rettet mot varselsymptom på alvorlig underliggende sykdom ... Slapphet, tretthet sammen med kortpusthet hos en tidligere frisk krever nærmere utredning for å utelukke alvorlig sykdom.«

13 advarsler i fjor

Statens helsetilsyn behandlet i fjor 34 tilsynssaker mot helsepersonell i Hordaland.

I 13 tilfeller endte det med advarsel, medregnet denne saken.

I ni tilfeller mistet vedkommende lisens eller autorisasjon, og i tre tilfeller ble leger fratatt retten til å skrive ut vanedannende medisiner.