- Dette høres veldig mye ut

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk tror undersøkelsen kan avdekke at flere kvinner blir voldtatt i dag enn tidligere. - Tilgangen på voldspornografi for overgriperen er voldsom og veldig lett å finne, sier hun.

VOLDTEKTSRAPPORT: Siri Thoresen (fra h.) og Ole Kristian Hjemdal overrekker justis- og beredskapsminister Anders Anundsen en ny rapport om vold og voldtekt som ble presentert onsdag morgen. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Undersøkelsen viser en noe høyere forekomst av voldtekter enn vi har sett før. Men denne undersøkelsen har tatt med et helt livsløp, så man kan forvente at tallet blir høyere, sier Bjørnebekk, som er voldsforsker ved Norges Politihøgskole.

Hun har lest den nye studien, som slår fast at nesten en av ti kvinner har opplevd en voldtekt.

— Tallet virker høyt, men undersøkelsen er grundig, sier Bjørnebekk.

Hun legger til:

— Undersøkelsen er med på å bekrefte et inntrykk av at noen flere kvinner utsettes for overgrep nå enn tidligere. Det støttes også av kriminalstatistikken i Norge, sier Bjørnebekk.

Mulig feilkilde

Det er nesten 60 prosent frafall på hvem har valgt å svare på undersøkelsen.

Les også

En av ti norske kvinner har blitt voldtatt

— Det kan være en feilkilde, vi vet ikke hvem som ikke har svart. Er det de som får en telefon når overgriper er i nærheten? Eller er det de som synes dette går ut over deres intimitetsgrense, men ikke har vært utsatt for noe sånt?

At over ni prosent er utsatt for voldtekt i løpet av livet et forholdsvis høyt tall.

— Også en danske studier viser det samme. Det er mulig at en del av mørketallene kommer frem gjennom denne undersøkelsen, sier Bjørnebekk.

Gjentar seg

I undersøkelsen kommer det frem at av kvinner som hadde blitt voldtatt før 18 år, oppga en av tre at de også var blitt voldtatt som voksne. Av kvinnene som ikke var blitt voldtatt i barndommen, oppga derimot bare en av tyve at de hadde opplevd voldtekt som voksne

— Denne tendensen har vi sett. De som opplever vold i barndommer av ett eller annet slag, blir kjent med krenkelsesfenomenet tidlig. De er mer sårbare for å møte personer som har det samme mønsteret og større problemer med å vurdere disse personene, sier Bjørnebekk.

Inspirert av voldsporno

Én grunn til at flere kvinner i dag blir utsatt for overgrep mener hun ligger her:

— De som er potensielle overgripere blir i dag har mange flere kilder på nettet som inspirere til overgrep. Tilgangen på voldspornografi er voldsom og veldig lett å finne. Vi har funnet spill på nettet der de får poeng for å begå voldtekt. Dette setter gir dem ideer og fantasier som ikke ha vært i hodet deres fra før, sier Bjørnebekk.

Hun synes likevel det er viktig å understreke dette:

— Det er mange, men man må tenke på at over 90 prosent som ikke har opplevd dette.

Les også:

Publisert