• (1/2)
    KONSENTRASJON: Rom, form og farge er viktige elementer i praktisk design. Her sitter Elisabeth Våpenstad og jobber med sin masteroppgave. Arkitekt og professor i farge, Mette L'orange veileder studentene. FOTO: Rune Nielsen

Ny kunst i gammelt hus

Hvorfor er farger så viktig? Og hva kan slummen i Afrika og Bergen ha felles?