- Klare til å starte i Hordaland

Nav er klar til å gå inn i et Tafu-samarbeid i Hordaland hvis regjeringen gir grønt lys.