• TO UKERS FRIST: Kirkeverge Kjell Bertel Nyland og Bergen kirkelige fellesråd har fått to uker på seg til å besvare Fagforbundets søksmålsvarsel. - Det fremkommer mange påstander i brevet, sier Nyland. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENSTEN

Varsler søksmål mot BKF

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) risikerer søksmål fra Fagforbundet hvis rådet velger å gå videre med den planlagte selskapsdannelsen av Akasias virksomhet.