• (1/4)
    DET HASTER: Byggingeniør Per Sveinar Morsund (til v.) og kirkebyggsjef Arne Tveit kan bare konstatere at forholdene høyt oppe i klokketårnet slett ikke ser bra ut. FOTO: VEGAR VALDE

Kirken har mangelfull bæreevnei bjelkelag, lekkasjer og råteskader

Det er noen av funnene i en fersk tilstandsrapport. Nå må Domkirken hasterepareres.