• HOLDES FOR NARR: Harald Schjelderup i Ap mener byrådspartiene holder velgerne sine for narr når de går til valg på å redusere og fjerne eiendomsskatten. Samtidig slår nemlig de samme partiene fast at skatten er nødvendig i mange år fremover for å finansiere oppussingen av skolene og helsetjenester. Finansbyråd Liv Røssland (Frp) tror ikke på sine egne når de sier de skal fjerne den i neste valgperiode, mens byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) mener det er en «ambisjon» å redusere den.

Får ikke fjernet eiendomsskatten

Frp og Høyre går til valg på å fjerne eiendomsskatten. Samtidig budsjetterer de med en årlig skatteinntekt på 740 millioner kroner i neste valgperiode.