Nå skal Bybanen over Bryggen igjen

Her er siste nytt om Bybanen, basert på programmet til det nye bystyret i Bergen.

Publisert Publisert
 • Christina Pletten
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det påtroppende byrådet i Bergen presenterte i kveld den nye planen for bybanen. De tre samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre har kommet frem til en kompromissløsning. De tre hadde i utgangspunktet forskjellige utgangspunkt når det gjaldt trasevalg.

Svelget kameler

Arbeiderpartiet har inngått kompromiss for å få fremgang i saken, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

— Denne byen har de siste årene vært preget av rot og kaos, sa Schjelderup, og la til at krangelen rundt bybanen er det aller verste eksempelet.

Det er viktig nå å få fortgang i utbyggingen, sa AP-lederen.

— Nå har Arbeiderpartiet tatt ansvar, sa Schjelderup.

Her er de viktigste poengene om Bybanen i den nye politiske plattformen:

 • Bybanen skal gå langs Bryggen.
 • Bryggen skal bli bilfri. Ringvei Øst/E39 utenom Bergen sentrum skal prioriteres for å oppnå dette.
 • I Sandviken skal banen stoppe ved Sandviken kirke, og det skal utredes mulig utgang under Rothaugen.
 • Det skal utredes forlenget Fløyfjellstunnel med både ett og to løp, altså for biltrafikken opp mot Eidsvågstunnelen. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det utredes omkjøring via Arna.
 • I Åsane skal endestoppet være Vågsbotn, og byrådet vil kutte sløyfen rundt Prestestien.
 • De vil vurdere en sløyfe fra Nyborg over Liamyrane og Liakroken til Flaktveit med retur gjennom Rolland tilbake til Åsane sentrum.
 • Det skal utredes utbygging av «lynlinjer», som skal bygges etter at banen er bygget ut til Åsane og Fyllingsdalen. Disse skal sikre rask transport til bydelene.
  LES OGSÅ:
Les også

Derfor kjemper de fremdeles om Bybanen

Her er hele kapittelet om Bybanen i det nye byrådets politiske plattform:

Bybanen

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Konseptet med god synlighet og tilgjengelighet har gjort Bybanen til en stor suksess. På samme måte som Bybanen har fått flere reisende over fra bil til bane på den sørlige traseen, er dette også målet for traseen vestover og nordover. Bybanen skal også være en motor for bærekraftig byutvikling, og legge til rette for vekst og fortetting langs traseen.

Byrådet vil jobbe for en kontinuerlig utbygging av Bybanen til alle bydeler. Etter byggetrinn III til Flesland er det planlagt at bybanen bygges vestover, og deretter nordover. Av hensyn til det viktige målet om mest mulig kontinuerlig utbygging ønsker byrådet raskest mulig å avklare traséen også nordover til Åsane.

Byrådet vil arbeide for høyest mulig statlig finansiering av videre utbygging av bybanen.

LES OGSÅ:

Les også

Dette er kompromisset som vil gi bybane over Bryggen

Byrådet vil utrede utbygging av enkelte «lynlinjer» etter at dagens konsept av Bybanen er bygget ut til Fyllingsdalen og Åsane. På disse linjene er hensikten først og fremst rask transport for å knytte bydeler og nabokommunene tettere sammen. Dagens bybanesystem skal legges til grunn. En mulighetsstudie for dette skal gjennomføres i løpet av perioden.

Trasévalg til Åsane:

Byrådet ønsker å ta ansvar for å få vedtatt et nytt og bedre trasévalg til Åsane som samtlige av byrådspartiene kan stille seg bak. For de tre delstrekningene nordover legger byrådet derfor det følgende til grunn for reguleringsarbeidet:

— Sentrum: Byrådet legger til grunn alternativ 1Aa, også kjent som «dagløsningen» langs Bryggen. Verdensarven skal ikke trues, men tas vare på og utvikles i samarbeid med kulturminne-faglige myndigheter. Den historiske bebyggelsen skal knyttes til sjøen på best mulig måte. Byrådet vil ta initiativ til en mulighetsstudie for positiv utvikling av Bryggen sammen med tilknyttede aktører. Byrådet ønsker å arrangere en arkitekt- og

LES OGSÅ:

Les også

Hold kursen

designkonkurranse for helhetlig utforming av området Torgallmenningen – Torget – Vetrlidsallmenningen – Finnegårdsgaten – Bryggen.

Bryggen skal bli bilfri. En forutsetning for dette er at det skal utredes og legges til grunn trafikkregulerende tiltak som motvirker at andre deler av det lokale veisystemet, som Øvregaten, Nye Sandsviksveien og Sandviksveien, får økt trafikkbelastning. Ringvei Øst/E39 utenom Bergen sentrum skal prioriteres for å oppnå dette.

— Sandviken: Byrådet legger til grunn alternativ 3Ba, også kjent som «midtre trasé». Stopp ved Sandviken kirke må utredes med mulig utgang under Rothaugen, med hensyn til park og kulturminner og mulig dagløsning frem mot stopp i Amalie Skramsvei. Det skal utredes forlenget Fløyfjellstunnel med både ett og to løp. Utredningen må inneholde en vurdering av 3Ba uten forlenget Fløyfjellstunnel, men med omkjøring via Arna (Ringvei Øst/E39). Dersom forlenget Fløyfjellstunnel ikke er mulig eller ønskelig å bygge, eller midtre trase (3Ba) av andre grunner ikke er formålstjenlig, skal alternativ 1Ba (Sjøgaten) legges til grunn.

— Åsane: Byrådet legger til grunn alternativ 2C til Vågsbotn, som vil gi en raskere reisetid enn løsningen vedtatt av bystyret juni 2014. Byrådet vil ikke gå videre med sløyfen rundt Prestestien, og dette vil ytterligere redusere reisetiden. I tillegg vil byrådet utrede en «sløyfe» som går fra Nyborg over Liamyrane og Liakroken til Flaktveit med retur gjennom Rolland og C-feltet tilbake til Åsane sentrum. Byrådet vil på bakgrunn av denne utredningen vurdere om traseen skal utvides med en slik «sløyfe».

Byrådet vil levere en ny sak til bystyret om trasevalg til Åsane raskest mulig, og senest innen utgangen av 2016, for å sikre muligheten for kontinuerlig utbygging.

Parallelt med reguleringsplan for Bybanen skal det utredes og planlegges en sammenhengende høy-kvalitets sykkelløsning gjennom Sentrum og til Åsane. Byrådet vil presisere overfor fylkeskommunen at Bybanen til Åsane må komplementeres med ekspressbusser.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Rødt sitt problem

 2. Gjør Bryggen en bjørnetjeneste

 3. Disse vinner ikke mange velgere på bybanesaken

 4. Nabolaget som kan bli ofret i bybanediskusjonen

 5. - Feil at småpartier skal diktere Bryggens fremtid

 6. Selger sjelen sin

 7. - Bergen Høyre kastet oss ut