— Det er ikke slik at folk automatisk blir smartere av å flytte til Oslo. Vi har sterke finansmiljøer i Bergen, Stavanger og i Trondheim. Da er det litt vanskelig for meg å forstå hvorfor det bare er i hovedstaden at denne forvaltningen skal skje, sier Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Hun hadde med seg en smørbrødliste av krav da hun på fylkesordførerens nyttårsmøte i Bergen i går møtte hordalandspolitikerne på Stortinget, samt hennes forgjenger, næringsminister Monica Mæland (H). Mest oppsiktsvekkende var kravet om at deler av Oljefondet bør forvaltes i Bergen.

— Det å bygge opp en bærekraftig kapitalnæring gir store ringvirkninger. Det er ikke bare snakk om pengeflyttere, men også jurister og teknologiske rådgivere. Det er snakk om å bygge gode finansmiljøer i hele landet, sier hun.

Enig med Mæland

Den nye regjeringen er av enkelte Oslo-medier omtalt som «vestlandsdominert». På gårsdagens nyttårsmøte var det merkbart at tilfredsheten med å få flere av sine egne i regjeringen er stor. Stolt-Nielsen mener det nå er viktig å leve opp til valgkampens budskap om «nye ideer og bedre løsninger».

— Før Victor Norman fikk til den storstilte utflyttingen av tilsyn, så var det ikke grenser på svartmaling om hvor ille dette ville bli. Dommedagsprofetiene er alltid store når en skal gjøre ting utenfor Oslo, men historien viser at tilsynene fungerer like godt utenfor hovedstaden. Det samme mener jeg vil være tilfelle for forvaltningen. - Er ikke forvaltningen av oljeformuen for viktig til å gjøre den om til distrikts- og regionalpolitikk?

— For meg er det ikke noen automatikk i at avkastningen vil bli redusert ved å flytte deler av forvaltningen ut av Oslo.

- Har du diskutert denne saken med dine bysbarn Monica Mæland og Erna Solberg?

— Jeg har diskutert det med Monica. Det er cirka ett års tid siden vi hadde den diskusjonen. Monica kan heller ikke forstå at folk automatisk blir lurere av å flytte til Oslo. Så vi er ikke uenig om det. Det må i det minste kunne utredes om dette skal være mulig. Det er det vi ber om nå, sier byrådsleder Stolt-Nielsen.

- Velkjent debatt

Næringsminister Monica Mæland ønsker ikke å si sin mening om saken.

— Det er en velkjent debatt i den forstand at Bergen har det største finansmiljøet utenfor Oslo, og at vårt miljø er dobbelt så stort som Trondheim og Stavanger til sammen. Når det gjelder forvaltning av oljeformuen, overlater jeg det til finansdepartementet, sier Mæland, som aldri forsøkte å få dette gjennom da hun var byrådsleder.

— Det ble ikke gjort noen aktive tilnærmelser i min tid. Vi var ikke kommet langt nok. Men mange vil nok oppleve at det ikke er en helt lett debatt å ta i de nasjonale partiene.

- Hvorfor?

— Jeg opplever ikke at dette er en debatt som går i partiene. Den går i Bergen fordi vi har våre finansmiljøer her.

- Vil bli dyrere

Finansminister Siv Jensen er for tiden på ferie og hadde ikke anledning til å kommentere saken. Hennes statssekretær, bergenseren Paal Bjørnstad (Frp), synes derimot ikke noe om forslaget.

— Jeg ser ikke hva en skal oppnå ved å opprette et avdelingskontor i Bergen - bortsett fra økte kostnader. Det bekymrer meg dessuten det presset Oljefondet opplever. Vi møtes med krav om at det skal trekke seg ut av kullkraft, alkohol, samt brukes til klimaformål. Hvis dette får gjennomslag vil det gå ut over avkastningen, sier Bjørnstad, og legger til:

— Forvaltningen skjer i dag via Norges Bank. Oppdraget de har fått er å sikre høyest mulig avkastning. Dette er det bred politisk enighet om i Stortinget.